Artikelindex

Terreinen!

In 1961 huurden we een ander terrein, nu het B-terrein aan Spar Zammel. Daar zijn we gebleven tot en met het seizoen 1971/72 . In 1971 werd reeds het terrein aan de Grote steenweg gehuurd en begin 1972 werd het volledig aangelegd. De accommodatie gold toen als een van de mooiste in de regio. Ook het veld was van zeer degelijke makelij, ook al werd er het seizoen 2005-2006 met twaalf elftallen op gespeeld, toch stond er ook na een slopend seizoen nog steeds mooi gras op. Ook helse plensbuien werden goed verteerd en als er op veel andere velden werd afgelast wegens wateroverlast, kon er in Zammel gewoon gevoetbald worden. Het seizoen 1972/73 zijn we daar gestart, het terrein was 106 x 60 m. Ik weet niet wanneer juist 4de provinciale werd opgericht, maar terzelfdertijd zijn we daar in opgenomen!

Vanaf 2000 werden gesprekken met het stadsbestuur opgestart voor een nieuwe accommodatie. Pas in 2004 werd er, na het overwegen van 7 verschillende locaties, een dossier opgesteld en goedgekeurd. De accommodatie werd gepland aan de Veestraat achter de begraafplaats. Er kwam in Mei 2004 een actie naar ‘t kuipje in Westerlo aan te pas om definitieve goedkeuring van minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen te bekomen. De lijdensweg was echter nog niet voorbij, want één van de eigenaars van de gronden vocht in Oktober het dossier aan bij de Raad van State. Deze beslisten in ons voordeel en de werkzaamheden konden starten. Architect Herman Aerts werd aangesteld om onze provisoire plannetjes uit te tekenen op een officieel plan en de werf te leiden. Na een jaar hard labeur van een zestigtal vrijwilligers en een goede samenwerking met burgemeester Frans Peeters en schepen van sport Dirk Lievens, alsook met de rest van de stadsdiensten, wordt de nieuwe accommodatie officieel geopend door Burgemeester Frans Peeters en schatbewaarder Marcel Huygens, die samen het wit groene lint doorknippen op 5 Augustus 2006. De verhuis wordt ingeleid met een knappe stoet van aan het oude terrein naar de schitterende nieuwe installaties. Iedereen is het er over eens dat het kleine KFC Zammel, samen met de hulp van een prachtig team vrijwilligers, een pareltje van een accommodatie heeft opgetrokken. Iedereen die ook maar iets met de werking van de club te maken gehad heeft, kan terecht fier zijn op hetgeen er verwezenlijkt werd. Het A-terrein heeft als afmetingen 110 / 69 m. Verder zijn er nog 2 grote terreinen en 2 vaste duiveltjesterreinen! Met de uitstekende verlichtingen op B- en C-terreinen, 153 lux, kan er probleemloos tot in vierde nationale gespeeld worden.